top of page

Højskolekursus for unge 2019

02

September

Hvornår: september - desember

Pris: 15.800 kr

prisen dækker logi, undervisning, undervisningsmateriale og udflugter.

Om skolen

 

Føroya Fólkaháskúli er den oprindelige højskole på Færøerne.
Stiftet for 120 år siden, er den et velkendt undervisningtilbud til unge, og højskolens historie er skabt af alle de mange unge mennesker der har haft deres oplevelser på stedet.
Der er nok ikke én færøsk familie der ikke, på et eller tidspunkt har haft familiemedlemmer på Føroya Fólkaháskúli, foruden de talrige unge fra hele Norden der har valgt højskolen som deres introduktion til færøsk lærdom, -kultur, -venskaber, -oplevelser m.m..

Foruden at have sine rødder sikkert plantet i de færøske traditioner, har højskolen altid opmærksomt fulgt tidens strømninger, og på denne måde er Føroya Fólkaháskúli et sted der giver sine elever et overblik over muligheder for at skabe et spændende liv for sig selv og sine medmennesker - både lokalt og i nordisk sammenhæng.

Højskolens aktiviteter er mangeartede, men efteråret er helliget dette kursus for unge fra Færøerne og Norden.
 

 

Vores kernefag

Højskolen er en generel højskole, hvor alle følger den samme undervisning. 

 


Fag og emner

Skolens undervisningstilbud er ikke linjeopdelt, men foregår i tværfaglige temauger, hvor der er mulighed for at gå i dybden i diverse emner. I de seneste år er der blevet lagt vægt på de skabende kunstretninger, som unge synes er spændende, bl.a. foto, film, drama, musik, kreativt skriveværksted, maleri, tegning, keramik, glaskunst m.m. Foruden dette har færøsk kultur, -litteratur og -historie, samt samfundslære en naturlig plads i skemaet. Vi er også åbne for at tilpasse undervisningsfagene efter elevernes interesse hvor det er muligt.

Sang, dans og bevægelse, naturen, fjeldture, havsvømning, ekskursioner til andre øer og en masse fælles arrangementer er også en klar del af højskolelivet i Tórshavn.

Vi lægger desuden vægt på den sociale dimension og inkluderer eleverne i de daglige gøremål på højskolen herunder rengøring og køkkenvakt.

Undervisningssproget er færøsk, men kan i nødvendigt omfang foregå på skandinavisk.

 


Praktiske informationer

 

Eleverne skal være fyldt 16+ år, når de starter på kurset 2.sept. 2019.
Tilmelding sker ved at sende email til: 


haskulin@haskulin.fo


med disse oplysninger:

Fornavn og efternavn

Adresse
Email

Fødselsdag

Evt. oplysninger om medicin, sygdom, allergier m.m..

 

Efter etableret kontakt vil der være mulighed for videre kommunikation via telefon,

skype ell. lign., email m.v.. Vi besvarer gerne dine spørgsmål.

Tag kontakt via meyl eller på telefonnummer +298 311743

 Skoletype

 

Højskole med længere og kortere kurser

 

 

Priser

 

Kursusafgift for efterårskurset 2019 er DKK 15.800.

Dette inkluderer fuld pension, undervisning, materialer, ture m.m. i perioden september/december.
Der opkræves tillige DKK 1.000 i nøgle- og værelsesdepositum.

Kurusafgiften kan efter aftale opdeles i op til 4 rater, således at det fulde beløb er betalt senest den1.november i indeværende kursusperiode.

 

 

 

Information om elevpladser

 

19/38 sengepladser. Typisk 15-25 elever.

bottom of page